Prisijungimas nariams

Asociacijos veiklos tikslai:

1. skatinti biodujų gamybą Lietuvoje;

2. skatinti energijos gamybą iš biodujų, siekiant sumažinti priklausomybę nuo mineralinio importuojamo kuro vartojimo;

3. skatinti ekonominę ir techninę biodujų gamybos pažangą, šios srities naujų technologijų vystymą;

4. prisidėti prie Lietuvos Respublikos tarptautinių ir ES duotų įsipareigojimų, susijusių  su energijos gamybos plėtra iš atsinaujinančių energijos išteklių, įgyvendinimo;

5. prisidėti prie techninės, ekonominės, socialinės ir viešosios Lietuvos Respublikos valstybės politikos formavimo, kuri nukreipta į energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, formavimo, koordinavimo bei vystymo;

6. rengti ir diegti kokybės standartus biodujų įrenginių projektavimui, statybai ir gamybos produktų efektyviam naudojimui;

7. remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus, užmegzti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įmonėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis;

8. remti mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, fizinius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos tikslų įgyvendinimui;

9. organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių ir socialinių partnerių interesus ir teises;

10. užtikrinti aukštą Asociacijos narių profesinę kvalifikaciją ir organizuoti mokymus biodujų technologijų klausimais;

11. organizuoti konferencijas ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera bei šviesti visuomenę apie itin efektyvų ir ekologiškai švarų kurą – biodujas.