Prisijungimas nariams

Lietuvos biodujų asociacija įregistruota 2008 m. rugpjūčio 22 d. Jos steigėjai: UAB „Manfula“, UAB „Kurana“, UAB „Baltic innovation center“ ir kitos įmonės. Ši organizacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti, teisinė forma – asociacija. Asociacija turi ir vykdo tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, asociacijos įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei asociacijos veiklos tikslams bei reikalinga asociacijos tikslams pasiekti.